Brief aan het Universum / Letter to the Universe

Lief Universum,

Nu het Corona-virus de wereld aan het veroveren is, worden we gedwongen stil te staan. Hoe moeilijk dit voor veel mensen ook is want “we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan”.

Stilstaan vraagt om reflectie en nieuwe inzichten. Stilstaan kan ook leiden tot verandering.

In deze tijden van onzekerheden, het verplicht opgeven van vrijheden, worden we (nood)gedwongen af te kicken van goede en plezierige bezigheden, blijken waardevolle mensen en beroepen belangrijk te zijn die we niet wilden erkennen. Maar kunnen we ook afkicken van ongezonde gewoontes, van asociale gedragingen en van vervuilende activiteiten.

Niet het veranderen van onze gewoontes maakt ons somber, maar het feit dat het zover heeft kunnen komen met ons, mensen. Waarom zijn we niet uit ons zelf in staat een ander spoor te gaan volgen?  

Maar jij, Universum, bent geduldig. Er komen steeds nieuwe stations met nieuwe uit- en overstapmogelijkheden. Alleen zal de keuze om over te stappen steeds minder vrij zijn. Net als nu aan de hand is. We horen het de omroeper al zegggen: “Deze trein rijdt niet verder ivm sociale storingen. Wilt u allen uit- of overstappen”….

De aarde is een klein maar belangrijk onderdeel van het hele Universum. Een planeet waar alles samenleeft op gelijke voet en alles met elkaar verweven is. Zonder uitzondering. Gevoed en verbonden met het hele Universum. Eerst moeten we groeien als aarde om de verbinding en kracht van het Universum te kunnen zien. Maar zover is het door het menselijk bewustzijn nog niet.


De afgelopen paar jaar (vooral sinds ca. 3.000 jaar en dat op een totaal van 4.500.000.000 jaar) heeft de mens een overwoekerende ontwikkeling doorgemaakt, waarbij alles op aarde in het belang kwam te staan van de mens, aldus de mens zelf. Van een paar honderd duizend mensen, naar 7 miljard nu in nog geen 3.000 jaar.

In deze paar jaar heeft de mens zich de aarde volledig toegeëigend. Door de komst van grond in eigendom, waar o.a. landbouw op bedreven werd, wat er voor zorgde dat tijdelijke nederzettingen eerst dorpen en later steden werden, zijn we hiermee het pad op gegaan van ongelijkheid en egoïsme. Voedsel kwam achter slot en grendel te liggen (uit Daniel Quinn’s Ismael en the Story of B). Mensen moesten verdedigen wat ze zich toegeëigend hadden. Eerst het stukje land, later het dorp de streek en het veroverde land. Waar oorlogen en vernietigingen blijven doorgaan omdat mensen niet onderdrukt willen worden en de verdeling van landsgrenzen niet natuurlijk is.

Extreme omstandigheden hebben een grote invloed op het gedrag van de mens als individu. Op veel manieren proberen mensen hier invulling aan te geven, de werkelijkheid te ontvluchten of bezig te gaan met creatieve activiteiten. Goede ontwikkelingen, mooie ideeën en saamhorigheden leggen het vooralsnog altijd af tegen het geweld en invloeden van enkele egoïstische machtswellustelingen.

In de zoektocht naar de zin van het bestaan, zijn veel mensen anderen gaan volgen die vertelden hoe we moeten leven en wat we allemaal wel en niet mogen. Maar dat voelt weer niet goed voor de mensen die anders denken. Nog meer onderdrukking en andere uitroeiings-waanzin hebben elkaar in sneltreinvaart opgevolgd. Er zijn regels maar deze overschrijden alles… en wij laten het met zijn allen gebeuren. 

Intussen werd de populatie van de mens steeds groter en groter. Onze groei in aantallen is ten kosten gegaan van heel veel andere natuur. Onnatuurlijk eigenlijk.


 

Ons is opgevallen dat we in deze 3.000 jaar voor velen een ongewenste richting op zijn gegaan. Om duidelijk te maken hoe wij dat zien en wat voor richting het ook op kan gaan, hebben we de ontwikkelingen onderverdeeld in 6 groepen en vertaald naar het heden.

1. Aarde

2. Natuur

3. Groepsovervloed

4. Sociaal

5. Postalisme

6. Spiritualiteit

Ad 1. De mensheid heeft de aarde steeds meer vervuild en vergiftigd met haar ontdekkingen, uitvindingen en manieren om ten koste van de aarde zelf beter te worden. Hier hoort ook de enorme groei van het aantal mensen bij. Hoe meer monden er gevoed kunnen worden, hoe meer monden er komen (helemaal bizar als je weet dat er ontzettend veel voedsel weggegooid wordt, waar aan de andere kant heel veel mensen te weinig te eten hebben). Dus als we een gezondere aarde willen, zullen we eerst minder monden moeten kunnen voeden en dit veel eerlijker moeten verdelen. Dan komt er vanzelf een einde aan de uitbreiding van de mensheid. Een organisch, geweldloos en natuurlijk proces.

Ad 2. We zijn steeds meer gebruik gaan maken van oneigenlijke producten. De plastic soep is er een slecht voorbeeld van. Veel te veel producten worden geproduceerd, dat als afval bijna niet door de natuur af te breken is. Daarnaast wordt steeds meer voedsel synthetisch gemaakt of is synthetisch vervuild, gebruiken we liever medicijnen ipv natuurgeneeswijzen en leven we veelal binnen in ongezond licht. We roeien veel planten en diersoorten uit. Biodiversiteit wordt “monoversiteit”. We maken de aarde vuil en leeg door alle grondstoffen in rap tempo op te maken. Bomen, die zo hard nodig zijn om de aarde schoon te maken en het leven van zuurstof te voorzien, worden in hoog tempo gekapt. We kappen als het ware onze eigen adem. Energie wordt op een vernietigende manier opgewekt. De lucht is op veel plaatsen al erg ongezond geworden. We hebben een stikstof crisis. Vervuild water. En plots is daar nu nog een crisis…het Corona-virus…. Een virus dat heel snel de wereld over gaat en mensen ziek maakt. Of het nou uit een lab komt of via dieren is overgedragen. Het is er en grootschalig ook.

Jij, bijzonder Universum, hebt altijd al signalen gegeven dat het niet goed gaat, om ons te veranderen en aan te sporen.  Meestal door de natuur te laten spreken. Soms kleine gesprekjes, soms overdonderend en overduidelijk. Toeval bestaat niet. En niets gebeurt zonder reden.

Graag willen we je laten weten dat er al veel mensen zijn die naar je luisteren. Die soms kleine en soms grotere stappen zetten om te laten zien dat ze willen veranderen om de aarde te verbeteren. Dat ze willen meedoen aan een andere manier van leven.

ad. 3… We willen graag naar minder is genoeg. Consuminderen. Naar schone energie, naar biologisch voedsel, diervriendelijk en plantvriendelijk leven. Naar de natuur terug. Bebossen ipv ontbossing. Ruimte ipv Bebouwing. Straling van netwerken die niet schadelijk zijn. We willen af van de extremen. Graaien is exit, geen gehamster en stoppen met het egoïstische gedrag. Af van verslavingen. Roken, drugs, alcohol, slecht eten, e.a. verslavende middelen, die bedoeld zijn om te vluchten uit de realiteit, zullen verdwijnen. 

ad. 4. We worden socialer… Wij Wij Wij ipv Ik Ik Ik. We gaan het rustiger aandoen. Wandelen en niet rennen. Zorg voor elkaar, voor ouderen en kinderen. Saamhorigheid ipv recht nemen. We gaan alles om ons heen als gelijkwaardig zien en respectvol benaderen. Iedereen en alles doet er toe. Respect voor de natuur.  Aandacht is oprecht en echt. Vrijwilligheid is basis van deelname. Natuurlijk.

Ad. 5. Het gaat niet langer om groei van de economie, maar om ontwikkeling van mensen in hun sociale context. We hoeven niet steeds meer en nieuwe spullen. Minder en goed is goed genoeg. En spullen worden biologisch en natuurlijk gemaakt waardoor ze geen vervuilende ecologische voetstap maken. Door gebruik te maken van ieders talent, zal geld niet meer gelukkig maken (net zo min als status en macht) maar is iedereen belangrijk in zijn wezen en bestaan. Ik ben blij dat jij doet waar jij goed in bent en ik doe waar ik goed in ben, waar mijn talent ligt. Dat begint al op school. Cijfers zijn niet belangrijk. De ontwikkeling van ieder kind op zoek naar zijn/haar talent is de basis van het leren. Postalisme (positief talentisme) noemen we dat. We gaan elkaar open en transparant benaderen omdat we het samen gaan doen. Waarheden zijn vanzelfsprekend omdat iedereen en alles daar beter van wordt. “Iedereen is anders, mooi hè” (!!) is de manier waarop we elkaar gaan zien. Diversiteit in culturen worden gestimuleerd ipv dat iedereen moet gaan leven volgens de macht van het geld (het westen). Kennis is openbaar en wordt gedeeld. Heb je eten over? dan deel je het. Er wordt alleen biologisch voedsel zonder vervuilende eigenschappen geproduceerd. Lokaal en waar mogelijk zijn mensen zelfvoorzienend. Dat zal hopelijk ook zorgen voor minder voedsel(overschot). Daardoor zullen er veel (zogenaamde welvaarts-)ziekten verdwijnen. Je heeft ook niet de hele dag meer te werken om in je levensonderhoud te voorzien. Werken en leven zijn met elkaar verbonden zonder strijd. En dat doe je natuurlijk met enthousiasme en plezier en met elkaar. Positief. 

Pas als je bereid bent om te delen, kan de aarde helen.

Ad. 6. Het mooiste is dat we dan veel meer ruimte krijgen om te houden van, lief te hebben, lief te zijn en al onze zintuigen open te zetten om te voelen wat er werkelijk toe doet. Al te vaak zijn wij afgedreven om aan de race van de maatschappij te kunnen voldoen. Nu deze tot stilstand komt kan de spirituele kernkwaliteit weer van zich laten horen. Hiermee worden nieuwe mensen geboren en de mensheid die hiermee ontstaat gaat in de nieuwe wereld anders om met alles wat bestaat! De waanzin van het verleden wordt niet ons nieuwe heden. Vanuit rust, liefde en kracht gaan wij samenwerken om de verbinding met de krachten en energieën van het Universum aan te kunnen gaan. De mensheid kan helpen de aarde met alles wat er op aanwezig is, wat er op leeft, naar een hoger niveau te tillen. Schitterend idee. We hopen dat met deze brief de groep alleen maar groter wordt. Op weg naar een lichter bestaan. 


De aarde is zo krachtig in dit bestaan dat het zich niet door de mens laat verslaan. Wij mensen zijn een zegen zolang wij niet alles laten beven. Neem de tijd om te groeien en dan zal alles om je heen bloeien. De aardse schoonheid en de mensen zelf. Zolang er heers en verdeel is, blijft dat ver in het verschiet. We zijn niet voor niets geëvolueerd op aarde, maar ook door wat de aarde ons geeft. De aarde is van iedereen en iedereen is van de aarde. Met dit begrip kunnen wij veranderen zonder eigen belangen voorop te stellen.

De Corona-“crisis” is een zeer duidelijk signaal. Dank je wel hiervoor. We zien al enorme verbeteringen in de luchtkwaliteit en de zuiverheid van het water. En dat binnen een paar weken. Hoeveel mooier en beter kan het dan nog worden ?!! Om dit momentum krachtiger te laten zijn, willen we voorstellen te stoppen met de christelijke jaartelling en opnieuw te beginnen met het jaar nul. De natuur geeft al aan wanneer er overgangen zijn. Wanneer de zon op zijn hoogste punt staat (21 juni) lijkt ons een mooie start van het jaar 0. 

Hoe dan ook. We hopen dat dit moment de start van het nieuwe leven voor velen zal zijn. Zij aan zij met degene die al op pad zijn. Samen op weg naar een nieuwe, betere, lichtere, socialere, gezondere en mooiere toekomst.

 


Lief Universum, Als we beloven te veranderen, mogen we nu dan weer gezellig samen met familie en vrienden eten, voor elkaar zorgen, lief hebben en samen sporten? 

 

 

zonnige groet,

Mary & Bart (maar dat wist je al ;-).

 

p.s. Licht is Leven. Morgen komt de zon ook weer op.

p.p.s. we komen op social media een paar prachtige filmpjes tegen die ook over ons onderwerp gaan. maar de links werken helaas niet via wordpress. mail even voor de links.

 

Letter to the Universe (thanks to Dennis !):

 

Dear Universe,

As the Corona virus takes over the world it is forcing us to stand still. This is regardless of how difficult it may be for many of us given our constant need to ‘run, jump, fly, dive, fall down and get back up again’.

Standing still asks for reflection and new insights. It can also lead to change.

In these uncertain times, with its obligatory surrender of freedoms, where we are forced (out of necessity) to withdrawal from good and enjoyable activities, valuable people and occupations are proving themselves to be more important than what we otherwise would have given them credit for. However are we also able to kick unhealthy habits, such as antisocial behaviours or activities that cause pollution?

It is not the changing of our behaviours which makes us feel sullen, but that we have allowed things to go on this long. Why aren’t we able, of our own accord, to skip and follow a different set of train tracks?

You see Universe, you’re patient. As more ‘stations’ emerge, so does the possibility of either alighting from or changing trains. It is only our free choice of whether to change trains which will become limited, as in the current situation. It’s as if we can hear the conductor already saying, ‘ This train will be terminating here due to a social malfunction. Please alight or change trains here.’

The Earth is a small but important part of the universe. A planet where everything lives together on equal footing and where everything, without exception, is interwoven. It is nourished and connected to the whole universe. First we need to grow as an Earth in order to see the connection and power of the Universe. However, this concept is far from reaching human consciousness. 

Over the past few years (around 3000, from an estimated total of 4.500,000,000 years) human beings have gone through a rampant development in which everything on Earth became of interest to humans, according to man himself . In less than the space of these 3000 years the human population has grown from a few hundred thousand inhabitants to seven billion. 

In this relatively short period humans have appropriated the whole of the Earth. The arrival of land ownership, in which among other things agriculture was practiced, meant that temporary settlements became villages, which later became cities, and it took us down the path of inequality and selfishness. Food became kept under lock and key (from Daniel Quinn’s ‘Ismael and the story of B’). People had to defend what they had appropriated. First a small piece of land, later their village, the region, and then the conquered country. Ongoing wars and destruction today happen because people do not wish to be oppressed or it occurs where the division of borders are not natural ones. 

Extreme conditions have a large influence on the behaviour of the human as an individual. In many ways people try to use these to shape their own lives, by escaping reality or occupying themselves with creative activities. Positive developments, beautiful ideas and togetherness, for the time being at least, loses out against violence and the influences of those who are selfish and greedy for power. 

In our search for the meaning of life, many people have followed others who have told them how we should live and what we are allowed to do. However that has never sat right with other people who think differently. More oppression and other extermination madness have succeeded each other in rapid succession. There are rules but these exceed all of them…. And yet we all continue to allow this to happen. 

In the meantime the global population has become bigger and bigger. Our growth in numbers has come at the expense of a lot of other forms of nature. It’s quite unnatural .

We have noticed that in these past 3000 years the earth has been heading in an undesirable direction for many people. To make clear how we view this, we have separated the developments into six categories and translated them to the present day. 

  1. Earth
  2. Nature
  3. Group abundance
  4. Social
  5. Postalism (Positive talent)
  6. Spirituality

Category 1. Humanity has increasingly polluted and poisoned the Earth with her discoveries, inventions and ways to better itself at the cost of the earth. The enormous growth in the human population is a part of this. How many more mouths that are able to be fed, how many more mouths that appear, which is completely bizarre when realising how many tonnes of food are thrown away, while on the other side of the world there are those who don’t have enough to eat. So if we want a healthier earth, we should be able to feed less mouths and share this food more fairly. The expansion of humanity will then come to an end. An organic, natural process, free from violence.

Category 2. We have been increasing our consumption of improper products. The ocean plastic soup is but one example of this. Way too many products are being produced which when disposed of, are unable to decompose naturally. Additionally, more food is being produced synthetically or has been synthetically contaminated. We prefer medicine instead of naturopathic remedies, we often find ourselves living indoor with unhealthy light. We exterminate many sorts of plant and animal life. Biodiversity is becoming ‘monoversity’. We are contaminating and emptying our planet by using up raw materials at a rapid pace. We are logging our own breath, as it were. Energy is being generated in a destructive way. The air has already become very unhealthy in many places. We have a nitrogen crisis, polluted water. And suddenly there is yet another crisis … the Coronavirus … A virus that is quickly going around the world and making people sick. Whether it came from a lab or was transmitted via animals, it is here and on a large scale.

You, special Universe, have always given us signs that things are not going well, to change us and to urge us on. Mainly this has been by letting nature do the talking. Sometimes small conversations, sometimes overwhelming and obvious. Coincidence does not exist and nothing happens without reason. 

We would like to let you know that there are a lot of people who are listening to you. Those who sometimes take small and sometimes larger steps to show that they want to change to improve the earth. That they want to contribute to another way of living. 

Category 3. 

We would like to move towards less is enough. Decrease our consumption and move towards clean energy, organic food, animal-friendly and plant-friendly living. Back to nature. Forests instead of deforestation. Space instead of Buildings. Radiation from networks that are not harmful. We want to get rid of the extremes. He who snatches gets kicked out, no more hoarding and stop this selfish behaviour. Eliminate addictions. Smoking, drugs, alcohol, bad food and other addictive substances which are meant to serve as escape from reality will disappear.

Category 4. 

We will become more social … We – we – we  instead of me – me – me. We are going to slow down. We are going to walk and not run. Care for each other, for the elderly and children. Togetherness instead of choosing for one’s self. We are going to see everything around us as equal and approach it respectfully. Everyone and everything matters. Respect for nature. Attention is genuine and real. Volunteering will be the basis of participation. Naturally.

Category 5.

It is no longer about the growth of the economy, but the development of people within their social context. We don’t need more and new things. Less and good is good enough. Things are already being made which are biologically and naturally made which don’t leave a polluted ecological footprint. By utilising everyone’s talent, money won’t be able to buy happiness, (no more than status and power) but everyone will be important in their being and existence. I will be happy that you will do what you are good at and I will do what I am good at, where my talents lie. And that begins at school. Grades are not important. The development of every child who is in search of his/her talent is the foundation of education. Postalism (positive talent’s) is what we call that. We are going to approach each other openly and transparently because we are going to do it together. Truths will speak for themselves because everyone and everything will benefit from it. “Everyone is different, beautiful, hey?” (!!) is the manner in which we are going to see each other. Diversity in cultures will be stimulated instead of everyone having to live according to the power of money (the West). Knowledge will be made public and available to all. Got leftover food? You’ll share it. Only biological food without polluting properties will be produced. Locally and where possibly people will be self-sufficient. Hopefully that will also mean less food (surpluses). This in turn will lead to the erasure of (so called wealthy) diseases. You will no longer be required to work the whole day in order to maintain your livelihood. Work and life will be united with each other without struggle. And that will be of course carried out with enthusiasm, fun, and with each other. It’s positive.

Only when you are ready to share, the earth can heal. 

Category 6. 

The earth is so powerful in its existence that it will not be defeated by humans. Us humans are a blessing as long as we don’t rock everything to its core. Take the time to grow and then everything around you will bloom; the beauty of the earth and of its people too. As long as there is rule and divide this will remain a long way off. It is not for nothing that that we have evolved on earth, but also because of what the earth has provided for us. The earth belongs to everyone and everyone belongs to the earth. With this concept we can change without putting our own interests first. 

The Corona- ‘crisis’ is an extremely clear signal. Thank you for this. We are already seeing a large improvement in the air quality and the purity of the water, and that within just a few weeks. How much more beautiful and better is it going to get?! To demonstrate this powerful momentum we propose to stop counting with the dominant Christian era and to start again from the year nil. Nature already indicates when transitions occur. We think a great start to year 0 will be when the sun is at its highest point (21 June). 

Whatever the case, we hope that this moment in time is going to become the start of a new life for many. Side by side with those who are already on the path. Together on our way to new, better, brighter, more social, healthier and a more beautiful future. 

Dear Universe, if we promise to change, can we once again eat together with our friends and family, take care of each other, love each other and play sport together?

Sunny regards,

Mary & Bart (but you knew that already 😉 )

P.S. Light is life. The sun will rise again tomorrow. 

 

2 Reacties op “Brief aan het Universum / Letter to the Universe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s